97023

ProjectParkeergarage Putgraaf
LocatiePutgraaf Heerlen
OpdrachtgeverVastgoed Ontwikkel Centrum B.V.
ProgrammaNieuwbouw parkeergarage met 350 parkeerplaatsen
Ontwerp - uitvoering2001 - 2004
FotografieArjen Schmitz

Deze hypercompacte parkeergarage gaf Bruls en Co de mogelijkheid om heerlijk uit te pakken met een to-the-point-constructie; alsof de mijnbouwingenieur het weer even voor het zeggen had. De garage, die twee maal zo hoog is als de naastliggende gebouwen, torent boven de skyline van Heerlen uit. Het volume staat ‘koud’ tegen een bescheiden kerkje van een voormalig klooster.

De garage heeft zeven split-level-verdiepingen. De gevels zijn lucht- en geluiddicht. De garage in zijn omgeving doet eerder denken aan het grootstedelijke Tokio dan aan het provinciale Heerlen. In feite illustreert deze buitenproportionele schaalsprong het onvermogen van de bestuurlijk verdeelde Parkstad-regio, waar Heerlen deel van uitmaakt. Men is onvoldoende toegesneden op de maatschappelijke problemen die deze regio als geheel tekenen. Dit weerspiegelt zich ook in het stedenbouwkundig beleid, waar het al decennialang aan een consistente visie ontbreekt. Op straat zijn de gevolgen hiervan overduidelijk waarneembaar.

Als het ideaal van stedenbouwkundige samenhang consistentie, evenwicht en vervolmaking niet haalbaar blijkt - en het inmiddels doorsijpelende besef van een door een ‘krimpeconomie’ en vergrijzing gedomineerde toekomst maakt dat ideaal steeds minder reëel - dan moet de Parkstad op zoek gaan naar de kracht van het incident, het confronterende en het incomplete. Dit vraagt van haar bewoners vooral om een assertieve instelling: “De Parkstad maakt het”.

Maastricht 2004