20822

ProjectUrban Development Liman
LocatieNovi Sad, ServiŽ
OpdrachtgeverEurasian Real Estate
Artist impressionBruls en Co

Dit stedenbouwkundig ontwerp is een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een stadsdeel van Novi Sad, de tweede stad van ServiŽ. De terreinen liggen aan een kleine havenkom, die in open verbinding staat met de Donau. Het plan voorziet in een parkachtige beleving. In dit park wordt een veelvoud van appartementsgebouwen gerealiseerd met een alzijdige woonkwaliteit. Het stadsdeel wordt afgeschermd naar de naastliggende stroomweg met een strook van hoge appartementsgebouwen. Tussen de gebouwen zullen smalle openingen toegang geven tot het woonpark. Als centraal baken wordt een duo woon/werk/winkeltoren gerealiseerd. Alle appartementen zullen zicht hebben op de Donau. Tevens zullen grote balkons worden gerealiseerd. Het plan wil een hoogwaardig integraal woonmilieu toevoegen aan de schier mateloze communistische naoorlogse woningbouwgebieden.

M.B. december 2010