97022

ProjectPraktijkwoningen Bosscherweg
LocatieBosscherweg Maastricht
OpdrachtgeverServatius Woningstichting
ProgrammaNieuwbouw 5 praktijkwoningen
Ontwerp - uitvoering1997 - 2000
FotografieArjen Schmitz

Deze praktijkwoningen hebben elk twee toegangsdeuren. De bewoner kan zelf bepalen waar hij de grenst trekt tussen praktijkgebruik en wonen, hetgeen tevens gunstig uit kan pakken bij de toekenning van huursubsidie in samenhang met de bedrijfsbalans. Dit woon/werk gebouw is gebaseerd op een bouwprogramma van een vrij indeelbare combinatie van wonen en werken, geďnspireerd op de flexibiliteit en vrije indeelbaarheid van een pakhuis.

De maat- en schaalbeleving van de bestaande bebouwing aan de Bosscherweg wordt in belangrijke mate bepaald door het karakter van de aaneengesloten, circa zes meter brede woningen. Het merendeel van deze panden heeft op de begane grond een commerciële functie.

De vijf nieuwe ‘praktijkwoningen’ zoeken, zowel in functie als in typologie, aansluiting bij de aangrenzende bestaande lintbebouwing. Daardoor wordt deze context versterkt en gerevitaliseerd.

Bij een schetsmatige verkenning bleek dat het bestaande gevelritme alleen als vanzelfsprekend zou doorlopen als de nieuwe gevels ook zo’n zes meter breed zouden worden. Het streven naar een maximaal aantal woningen zou echter tot smallere voorgevels leiden. Beide ritmen zijn letterlijk over elkaar geprojecteerd en zodoende ontstonden er vijf woningen met slechts vier gevels.

Maastricht 1998