20930

ProjectWoonhuis Wijnhoven - Beijnsberger
LocatieMaastricht
OpdrachtgeverFamilie Wijnhoven - Beijnsberger
ProgrammaVerbouwing woonhuis
Ontwerp - uitvoering2009 - 2011
FotografieKim Zwarts / *Bruls en Co

Mathieu Bruls:
Zelden waren we in staat om zo een doorslaggevende metamorfose van een bouwobject door te voeren, zoals we dat met deze woning hebben kunnen doen. Mooi ook dat we ons geliefde thema van de grondgebonden stadswoning, met dit “”voorbeeldproject” kracht hebben kunnen bijzetten

Het bestaande gebouw was al een samenraapsel van een aantal verbouwingen, waarbij de kleinste kern teruggaat naar een woning gebouwd rond 1900. Bij aankoop had het gebouw een zware jaren 70-saus.

We hebben met architectonische precisiechirurgie een hedendaagse stadswoning doen instaan, in een pan-Modern idioom; compleet met 7m hoge woonkamer, 5 m brede schuifpui en een ommuurde stadstuin. Materialen ogen vanzelfsprekend, geselecteerde details vragen om aandacht en het geheel oogt en voelt comfortabel.

In de woning is het bestaande centrale trappenhuis getransformeerd naar een formele representatieve verbinding, dwars door alle lagen, naar het (dak)licht toe. Daarnaast heeft de woning nog een informeel trappencircuit gekregen. Een nieuwe trap verbindt de woonkamer met de filmkelder. Een andere nieuwe trap verbindt deze woonkamer, via een kantoor-entresol met de ouders slaapvertrekken op de eerste verdieping.
Dit informele circuit doet als het ware gevoelsmatig een appartement, voor de ouders, binnen de grotere gezinswoning ontstaan.

Juryrapport Victor de Stuersprijs 2011

3. Woonhuis Matthias Wijnandsstraat 6
De derde nominatie betreft het pand aan de Matthias Wijnandsstraat 6. Hier is het bestaande pand in opdracht van de familie Wijnhoven door Bruls en Co volledig gestileerd binnen de gegeven structuur, zoals die sedert de jaren zeventig in dit pand aanwezig is. Wie nu deze straat bezoekt, wordt meteen geconfronteerd met een hedendaagse invulling in een straatwand die onderdeel vormt van het karakteristieke ensemble rondom het Sterreplein in Wyck. Terwijl de straat panden kent in rode baksteen en een kap met pannen, is er plotseling een ‘Fremdkörper’ in wit gestuukt en van een plat dak voorzien. De façade van dit pand, als ook de interne structuur hadden eerder een grote verandering ondergaan, waardoor de omgeving al enigszins vertrouwd was met de afwijkende architectuur en présence van dit pand. De architect heeft het proces van transformatie van dit pand in présence en interne structuur verder geradicaliseerd en daardoor een nieuwe eigentijdse kwaliteit aan de omgeving toegevoegd. Voor monumentenzorgers die het bestaande stads- en dorpsgezicht als uitgangspunt voor de interventie hanteren, is dit project heel gedurfd en zelfs aanvechtbaar, maar voor degenen die iets meer afstand van dit uitgangspunt nemen, is er een nieuwe coherente architectuur ontstaan die aantoont wat binnen een beschermd gezicht tot de mogelijkheden behoort. Naar de mening van de jury is het project vanuit een ruime interpretatie te rangschikken onder de noemer van de Victor de Stuersprijs voor dit jaar, omdat het hier ook een continuerende valorisatie betreft van een bestaande, weliswaar niet-monumentale, bouwstructuur De jury heeft waardering voor de door de architect gekozen enigszins astrante benadering die zich weinig gelegen laat liggen aan een conventionele opvatting over hoe met het cultureel erfgoed om te gaan. De architect heeft expliciet de verlangens van de opdrachtgever gerespecteerd. De ontstane ruimte getuigt van een heldere keuze gemaakt op basis van een uitgesproken ontwerpvisie. Er is, ondanks de eerdere transformatie, toch een wezenlijke verandering opgetreden in de présence van het pand aan de straatzijde, dat zich nu nog duidelijker onderscheidt van zijn buren. Intern is een uiterst moderne woon- en leefruimte ontstaan met zeer veel zorg voor materiaalgebruik, functionaliteit en esthetiek en die sterk op de bestaande structuur gebaseerd is. Bijzondere waardering heeft de jury voor de zorgvuldige aandacht voor details die getuige is van het besef dat het architectenberoep in sterke mate steunt, dan wel dient te steunen, op de beginselen van ambachtelijkheid.

Maastricht 07-11