21029

ProjectPand de Kommel
LocatieKommel Maastricht
OpdrachtgeverZuidelicht
ProgrammaVervangen voor- en achtergevel kantoorgebouw Zuiderlicht
Ontwerp - uitvoering2010 - 2011

De bestaande gevels van dit kantoorpand waren niet waterdicht en zaten daardoor vol ongezonde schimmels. Deze bestaande gevels zijn dan ook tot op het dragende casco verwijderd. De nieuwe gevels zijn als glazen vliesgevel opgevat. Kijk je nu naar het gebouw dan toont dit op een semi-transparante manier het binnenleven. Van binnenuit heb je het gevoel letterlijk tussen de gevels en daken van de buren te zitten.
De nieuwe gevelstructuur diende te worden aangebracht, terwijl het kantoorgebouw weer in functie was. Tevens diende de nieuwe constructie alle maattolerantie in het achterliggende casco op te kunnen nemen, en toch onderling per verdieping, akoestisch, brandtechnisch en thermisch isolerend te zijn. Ook wilde het bouwproces zo zijn ingericht dat alle onderdelen elders prefab gefabriceerd konden worden en slechts op de bouwplaats behoefden te worden geassembleerd.
Hiertoe is een kozijnsysteem ontwikkeld met een houten binnenkozijn, dat voldoende eenvoudig passend is aan te sluiten op de verlopende ruwbouwconstructies. De buitenzijde van deze houten puien is met onderhoudsvrije aluminium glaslatten en dito zetwerk afgewerkt. Ofschoon deze uitgangspunten conceptueel helder zijn, is de praktische uitvoerbaarheid slechts met oneindig veel bijpas en nuchtere improvisatie mogelijk.
Derhalve is er een proefdeel van een gevelknoop gebouwd en op alle wezenlijke onderdelen getest. Het project oogt alsof het is uitgevoerd met een industrieel alround bouwsysteem, dat enkel maar besteld hoeft te worden. In feite is niets minder waar. De gevel is helemaal “maatwerk”. Alle ontwerpbeslissingen komen telkens voort uit analyse van de kern van het ontwerpprobleem. Het antwoord daarop is dan uiteindelijk vaak logisch en eenvoudig: Timmermanslogica.
Maastricht 2011