20011

Project@ccelerator McKinsey
LocatieWetenschapsmuseum New Metropolis
OpdrachtgeverMcKinsey & Company
ProgrammaVerbouwing museum tot 2000m2 kantoorruimte
Ontwerp - uitvoering2000 - 2001
FotografieArjen Schmitz

Binnen enkele maanden tijd heeft Bruls en Co in opdracht van adviesbureau McKinsey in de bovenste verdiepingen van Wetenschapsmuseum New Metropolis in Amsterdam een zogenaamde @ccelerator gerealiseerd. In deze @ccelerator werkt de McKinsey-staf samen met grotere klanten aan de ontwikkeling van diverse internetservices. De opdracht was om een diversiteit aan ruimten te schakelen. Een deel van die ruimten behoorde visueel open te zijn, terwijl toch voor de nodige privacy gezorgd moest worden.

Het door architect Renzo Piano ontworpen gebouw is gelegen boven de toegang van de IJ-tunnel. Het heeft een karig ogend donker interieur, dat merendeels bestaat uit onafgewerkte constructies. Daarnaast kenmerkt het interieur zich door een veelvoud aan scheve wanden en gecompliceerde ad hoc constructieverknopingen.

Om meer daglicht in het gebouw te krijgen is een aantal nieuwe lichtstraten aangebracht. Een nieuw orthogonaal inbouwpakket werd met veel precisie, als een passend puzzelstuk, tussen en onder de bestaande gebouwonderdelen ingepast. Oranje Oregon Pine, dat als dominant zichtbaar nieuw materiaal werd toegepast, zorgt voor een warme sfeer. Dit materiaal zorgt voor een contrast met de zichtbare en ongenaakbare gebouwconstructie. De zorg voor een beheersbare akoestiek, de grote diversiteit aan gewenste installatieperformances per plek, de vereiste snelheid van realisatie, het bouwen aan een museum in functie en het contrast tussen het karige karakter van het gebouw en de gewenste representatieve uitstraling, maakten deze opdracht tot de moeilijkste ‘inpas-opgave’ uit het bestaan van het bureau.

De prominente, overdreven fysieke wijze waarop het robuust ogende interieur zich presenteert staat in een spannend contrast met de ‘virtuele wereld’ die in de @ccelerator wordt bemiddeld.

Maastricht 2000