1416

ProjectNaturalTransitionHouse
LocatieBeutenaken, Gulpen-Wittem
OpdrachtgeverDhr. Meuzelaar
ProgrammaWoningbouw
Ontwerp - uitvoering2011 - 2016
Artist impressionMathieu Bruls architect

NaturalTransitionHouse wil een bijdrage leveren aan de realisatie van hoogwaardige, en dus duurzame, gebouwen. We ontwerpen en bouwen daartoe, als voorbeeld en studieobject, een privéwoning, gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem. Deze website toont hoe wij hieraan inhoud geven.

NaturalTransitionHouse is een acroniem van transparantie en transitie (Transition), naar een natuurlijke en dus evolutionaire (Natural), manier van bouwen en bewoning (House).

NaturalTransitionHouse is holistisch. Wie ‘eco’ denkt, ook in het duurzaamheidsdebat over bouwen, denkt multidisciplinair. Optimalisering van onze ambitie is a priori een optelsom van heel veel deelambities. Een verantwoorde omgang met de natuur èn het welbevinden van de gebruikers van het gebouw, staan dan ook in de meest brede zin centraal.