1508

ProjectHerbestemming De Leeuw Brouwerij
LocatieValkenberg aan de Geul
ProgrammaAmstel Gold Race Xperience / Event Center / Food en Lifesttyle Market
Ontwerp2015
Artist impressionMathieu Bruls architect

De oostelijke zone van het plangebied heeft een bebouwd karakter waarin de Geulloop met harde oeverkades word gekeerd.
Het gebied is het einde van de steenachtige stadsbebouwing, het terrein voelt als een uiterste voorplein van het centrum.
De westelijke zone van het plangebied heeft een natuurlijk karakter, dit komt door de Geulloop met zijn zachte natuurlijke oevers.
Het gebied behoort bij de natuur van het omliggende landschap met het hellingbos en het Geuldal.

Per auto is het gebied bereikbaar via de Prins Bernardlaan, met zicht op het hart van het plangebied en de markante gebouwen.
Ook is het gebied bereikbaar vanuit het centrum via de Plenkertstraat, met meteen een majeure toegang dwars door de historische gebouwen..
De historische brouwgebouwen komen op een stedelijke pleinruimte te liggen, die als balkon naar het landschap werkt en de beŽindiging van de stedelijke bebouwing vormt.
De Plenkertstraat heeft ruimtelijk een afwisseling van opgesloten en een enkelzijdig open straatprofiel. Ook wordt de bestrating ter plaatse van Plein de Leeuw zo doorgelegd dat het meteen duidelijk is dat de auto hier te gast is bij de voetganger.
Het grondvlak ten westen van het nieuwe Plein de Leeuw wordt zo groen mogelijk ingericht, waar nodig met halfverharding, grasstenen en sporadisch dichte bestrating. Hier wordt geparkeerd.

De wandelpaden in het Polderbos kunnen bereikt worden via een nieuwe uitnodigende houten loopbrug.
De toegang naar de Katakomben komt direct aan het nieuwe Plein de Leeuw te liggen en bevind zich daardoor op een attractieve locatie.

Mathieu Bruls architect, Maastricht 2015