1405

ProjectHof van Assisi
LocatieWolder Maastricht
OpdrachtgeverWilre bv
ProgrammaZorgplint met 24 appartementen
Ontwerp - uitvoering2014 - 2018
Artist impressionMathieu Bruls architect

Het Wolderse kerkdorp heeft de afgelopen eeuwen niet mee mogen maken dat er een groter gebouwcomplex, groter dan de lokale boerderijen en de kerk, werd gebouwd. Dat zal mede komen door de nabijheid van, en de al vroege inlijving bij, de stad Maastricht. Er werd dus nooit een klooster, internaat, of groter schoolcomplex gebouwd, zoals dit in menig dorp wel is gebeurd. Daardoor missen we in Wolder de ervaring van een grotere gebouwtypologie. Tot midden vorige eeuw maakten architecten voor een dergelijke bouwopgave dan gebruik van de gangbare, klassieke burgerlijke vormmiddelen: In baksteen werden grote massa’s opgetrokken die enerzijds monumentaal groot oogden, maar tevens optisch geleed werden in kleinere volumes. We begrepen als vanzelf, nadat we deze architectuurtaal in de afgelopen 2000 jaar voor deze toepassing perfectioneerden: Deze grote functie heeft iets collectiefs, maar toch ook oog voor de maat van het individu.

Het nieuwe woon/zorgcomplex Hof van Assisi is een dergelijke bouwopgave. Een groot gebouw voor Wolderse begrippen dus. We bouwen immers 25 woningen op een plint, waarin (collectieve) zorgruimten zijn opgenomen. We gebruiken ook nu de historische technieken om de grotere bouwmassa te geleden. Duidelijk is de omvang van elke individuele woning monumentaal/symmetrisch af te lezen. De toegepaste gevelmaterialen en –kleuren zijn aards, alsof ook nu de grondstoffen ter plekke uit de bodem komen.

Het gebouw wordt omringd door aanplant, die gaandeweg ook de opgaande, blinde muren zal bedekken. Tussen het gebouw en de naastgelegen holle weg, zijnde één van de meest historische bouwlinten, ontstaat op een ontspannen wijze een hof. Deze Hof van Assisi wordt afgeschermd door een grote mergelmuur, waarin we de toegang voorzien. Dit rudiment van de oorspronkelijk boerderijbebouwing wordt door de realisatie van de plannen van sloop gered en aldus in het ontwerp geïncorporeerd. De Hof van Assisi loopt door in een moes- en groente tuin, die in het aansluitende droogdal wordt aangelegd.

Dit gebouw gaat als vanzelf vergroeien met de Wolderse gemeenschap en het zal al snel deel uitmaken van het collectieve geheugen.

bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2016