1526

ProjectNieuwbouw Sphinxtuin appartementen
LocatieMaagdendries, Maastricht
OpdrachtgeverVVO Sphinxtuin
Programma30 CPO appartementen
Ontwerp - uitvoering2015 - 2019
Artist impressionMathieu Bruls architect

Dit bouwblok met 30 appartementen hebben wij als CPO geďnitieerd, tezamen met de naastliggende stadswoningen en het collectieve privé-park dat door de gebouwmassa’s tezamen wordt omsloten.
We wilden al een tijdje een gebouw realiseren dat met natuur zou vergroenen in combinatie met een camouflage-achtige groene kleur van de bouwmaterialen van de buitenschil.
De galerieontsluiting maakt het gebouw betaalbaar voor een brede doelgroep, op een tijdsmoment dat bouwkosten, o.a. als nasleep van de kredietcrisis, ongrijpbaar (lees te duur) dreigden te worden.
Wel gaven we die galerie extra breedte, om zodoende ook verblijfsruimte (een mini terrasje) direct aan de gevel gelegen, te kunnen aanbieden.
We bedachten een boekenkastachtige structuur, die makkelijk individuele woonwensen aankan, zonder dat de expressie van het gebouw als geheel aan kracht zou in boeten.

bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2019