1526

ProjectNieuwbouw Sphinxtuin appartementen
LocatieMaagdendries, Maastricht
OpdrachtgeverCPO (Collectief particulier opdrachtgeverschap)
Programma30 CPO appartementen
Ontwerp - uitvoering2015 - 2019
FotografieLeon Abraas
Artist impressionMathieu Bruls architect

Dit bouwblok met 30 appartementen is als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd, tezamen met de naastliggende stadswoningen en een collectief privé-parkje, dat door de gebouwmassa’s tezamen wordt omsloten.

De galerijontsluiting maakt het gebouw voor een brede doelgroep betaalbaar. Wel werd die galerij extra breed, om zodoende ook verblijfsruimte (een mini terrasje) direct aan de gevel gelegen mogelijk te maken.

Het gebouw toont zich als een boekenkastachtige structuur, die makkelijk individuele woonwensen aankan, zonder dat de expressie van het gebouw als geheel aan kracht inboet. Deze gemetselde boekenkast wil zwaar ogen en zodoende “orde op zaken stellen”. Er kan ook nog makkelijk een eigenwijs en veelvormig daklandschap op.

De speciaal voor het gebouw ontwikkelde groene baksteen, het groene voegwerk en de groene prefab betonnen onderdelen willen natuurlijkheid suggereren; gaandeweg zullen de gevels en het dak begroeien met klimop en ander opgaand groen.

De materiaalkeuze en de krachtige vorm willen het gebouw standvastig en mooi oud doen worden.


bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2021


Dit bouwblok met 30 appartementen hebben wij als CPO geďnitieerd, tezamen met de naastliggende stadswoningen en het collectieve privé-park dat door de gebouwmassa’s tezamen wordt omsloten.
We wilden al een tijdje een gebouw realiseren dat met natuur zou vergroenen in combinatie met een camouflage-achtige groene kleur van de bouwmaterialen van de buitenschil.
De galerieontsluiting maakt het gebouw betaalbaar voor een brede doelgroep, op een tijdsmoment dat bouwkosten, o.a. als nasleep van de kredietcrisis, ongrijpbaar (lees te duur) dreigden te worden.
Wel gaven we die galerie extra breedte, om zodoende ook verblijfsruimte (een mini terrasje) direct aan de gevel gelegen, te kunnen aanbieden.
We bedachten een boekenkastachtige structuur, die makkelijk individuele woonwensen aankan, zonder dat de expressie van het gebouw als geheel aan kracht zou in boeten.

bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2019