1301

ProjectCourWolder
LocatieWolder Maastricht
OpdrachtgeverWilre bv
ProgrammaMultifunctionele zaal, eetcafť, sport, herberg, bedrijfswoning, souvenirswinkel en 8 lodges
Ontwerp - uitvoering2013 - 2018
Artist impressionMathieu Bruls architect

Het Wolderse kerkdorp heeft de afgelopen eeuwen niet mee mogen maken dat er een groter gebouwcomplex, groter dan de lokale boerderijen en de kerk, werd gebouwd. Dat zal mede komen door de nabijheid van, en de al vroege inlijving bij, de stad Maastricht. Er werd dus nooit een klooster, internaat, of groter schoolcomplex gebouwd, zoals dit in menig dorp wel is gebeurd. Daardoor missen we in Wolder de ervaring van een grotere gebouwtypologie. Tot midden vorige eeuw maakten architecten voor een dergelijke bouwopgave dan gebruik van de gangbare, klassieke burgerlijke vormmiddelen: In baksteen werden grote massaís opgetrokken die enerzijds monumentaal groot oogden, maar tevens optisch geleed werden in kleinere volumes. We begrepen als vanzelf, nadat we deze architectuurtaal in de afgelopen 2000 jaar voor deze toepassing perfectioneerden: Deze grote functie heeft iets collectiefs, maar toch ook oog voor de maat van het individu.

Het nieuwe woon/zorgcomplex Hof van Assisi is een dergelijke bouwopgave. Een groot gebouw voor Wolderse begrippen dus. We bouwen immers 25 woningen op een plint, waarin (collectieve) zorgruimten zijn opgenomen. We gebruiken ook nu de historische technieken om de grotere bouwmassa te geleden. Duidelijk is de omvang van elke individuele woning monumentaal/symmetrisch af te lezen. De toegepaste gevelmaterialen en Ėkleuren zijn aards, alsof ook nu de grondstoffen ter plekke uit de bodem komen.

Het gebouw wordt omringd door aanplant, die gaandeweg ook de opgaande, blinde muren zal bedekken. Tussen het gebouw en de naastgelegen holle weg, zijnde ťťn van de meest historische bouwlinten, ontstaat op een ontspannen wijze een hof. Deze Hof van Assisi wordt afgeschermd door een grote mergelmuur, waarin we de toegang voorzien. Dit rudiment van de oorspronkelijk boerderijbebouwing wordt door de realisatie van de plannen van sloop gered en aldus in het ontwerp geÔncorporeerd. De Hof van Assisi loopt door in een moes- en groente tuin, die in het aansluitende droogdal wordt aangelegd.

Dit gebouw gaat als vanzelf vergroeien met de Wolderse gemeenschap en het zal al snel deel uitmaken van het collectieve geheugen.

bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2016

CourWolder

We bouwen een nieuwe herberg, met een restaurant en een gemeenschapszaal, een aantal lodges en aanvullende publieksfuncties, zoals een sportzaaltje en een verkooppunt voor de ter plekke, artisanaal gebakken broden.

Het nieuwe complex vervangt een boerderijcomplex dat op deze locatie stond. De oude hoofdwoning blijft gespaard en wordt opgeknapt tot beheerderswoning. Eromheen wordt een nieuw complex van gebouwen gerealiseerd. Ertussen ontstaat een Cour, duidelijk afgezoomd door een uniform hoge, omsluitende muur en bereikbaar via de poort. Deze Cour is de buitenruimte, waar zich vroeger op de boerderij het leven afspeelde en zulks ook nu weer het geval wil zijn. Hier komt een terras en worden braderieŽn en dorpsactiviteiten georganiseerd.

De Cour wijst naar het Kerkplein, en vloeit er ruimtelijk een beetje in over. We handhaven immers de bestaande grondkerende muur in Kunrader steen en bouwen op het daardoor hoger gelegen terrein. Hierdoor kijk je vanuit de Cour makkelijk over de dieper gelegen straat. De kerk is ook nu de oriŽntatie.

Het gebouw spreekt onmiskenbaar met een hedendaagse uitstraling echter in een lokaal gekende vormentaal, met een schakeling van heldere volumes, uitgevoerd in idem lokaal gekende materialen. Alles wil logisch en efficiŽnt ogen; zoals dit ooit in deze boerengemeenschap vanzelfsprekend was.

bv Mathieu Bruls architect, Maastricht 2016