1411

ProjectNieuwbouw grondgebonden woningen, Heugemerweg e.o., Maastricht
LocatieMaastricht
OpdrachtgeverHazenberg Bouw
Ontwerp - uitvoering2014 - 2018
FotografieMathieu Bruls architect

Bij de stedenbouwkundige uitleg van het stadsdeel Ceramique, ergens rond de eeuwwisseling, werd de historische route, die de Heugemerweg eeuwenlang was, pijnlijk tenietgedaan. Aansluitend werd een poging ondernomen om door verwerving van alle individuele, particuliere woningen de mogelijkheid te scheppen om ook op deze plek een grootschalig ontwerp te realiseren. Die ambitie is met het gerealiseerde plan verlaten.

Immers, er is juist geprobeerd om de kleinschalige historische woningreeks, aan de straat, te revitaliseren. Daartoe werden zelfs enkele, nog niet geamoveerde, bestaande gebouwen gehandhaafd.

Waar het bestemmingsplan slechts twee bouwlagen en kap toestond, werd met een vergrootte dakkapel toch meer gebouwmassa gemaakt. De vreemde “bajonet” in het nieuwe straatverloop werd expressie gegeven door de gevels van de woningen aan deze straat met het straatverloop mee te laten verspringen.

Ook kregen de gevels van de woningen aan de Heugemerweg op de begane grond, een individuele voegkleur; een herinnering aan de diversiteit van de gebouwen in het gewaardeerde historische bouwlint.


Mathieu Bruls architect, Maastricht 2021