99020

ProjectCentrumplan Treebeek
LocatieTreebeek, Brunssum Zuid
OpdrachtgeverWonen Zuid regio Zuid Limburg
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp voor 150 woningen, 3500 m2 winkels, wijkvoorzieningen, infrastructuur
Ontwerp - uitvoering1999 - 2000/2005/2010

Het plangebied voor dit binnenstedelijk herstructurerings-project is het middendeel van een voormalige mijnkolonie. Deze kolonie, bestaande uit in totaal 680 woningen, werd in 1919 als een tuindorp in een langgerekt lint tegen twee aan elkaar geschakelde steenkoolmijnen gebouwd. Vanwege de slechte bodemgesteldheid werd in het middendeel een parkje aangelegd met slechts aan de randen geschakelde woningen. Omdat deze woningen door verzakkingen onbewoonbaar waren geworden, werden ze eind jaren ‘70 vervangen door tamelijk misplaatste en ongeďnspireerde flats van drie bouwlagen. Deze bebouwing ontkent de bestaande stedenbouwkundige structuur en maakt vandaag de dag een zeer desolate indruk. Inmiddels is de geďsoleerd liggende mijnkolonie uitgegroeid tot Brunssum-West, een stadsdeel met circa 7000 inwoners. Ons plan voorziet in een nieuw ‘wijkmidden’, met een winkelhart, nieuwe woningen, een multicultureel centrum, een park en een plein. Veel bestaande wegen blijven uit kostenoverweging gewoon gehandhaafd.

Haaks op de richting van de langgerekte voormalige mijnkolonie wordt een bestaande weg in het plangebied doorgetrokken, die tot diep in de wijk doordringt en aan de andere zijde eindigt in het recent gerealiseerde Emmapark. Parallel aan deze doorgetrokken weg wordt een bescheiden wijkparkje in het hart van het plangebied aangelegd. Dit parkje sluit op die manier aan op het veel grotere Emmapark. Een aantal bestaande waardevolle bomen, die nog stammen uit de tijd van de aanleg van het parkje in 1919, wordt als vanzelf in deze nieuwe groenvoorziening opgenomen.

Aan de doorgetrokken weg wordt, ter plekke van de concentratie van de huidige winkels, een nieuw (parkeer)plein met een winkelcomplex gerealiseerd. Bovenop deze winkels worden enkele woningmassa’s gebouwd en grenzend aan het parkje verschijnt een multifunctioneel centrum. Op de plaats van de huidige flatwoningen worden later mogelijk patio– en andere grondgebonden woningen gerealiseerd.

Een aantal bestaande flats zal nog voor een langere periode gehandhaafd blijven. Voor dit cluster van gebouwen wordt een vervangingsstrategie uitgewerkt die op korte termijn al voor kwaliteitsverbetering zal zorgen. Hiertoe wordt rond het gebied een mooi hekwerk geplaatst met openstaande (vastgelaste) poorten. Plaatselijk wordt een aantal fragmenten van de flatgebouwen gesloopt, zodat de lange monotone ‘schijven’ gaan ogen als kleinere urban villa’s. Het bestaande groen wordt rijkelijk opgewaardeerd tot een fantastisch, semi-openbaar en extensief beheerd park. Te zijner tijd kunnen de gebouwen dan, mogelijk gefaseerd, vervangen worden, terwijl de directe omgeving al veel meer kwaliteit heeft.

Echte duurzaamheid ontstaat wanneer de woonomgeving in het hart gesloten wordt en dat is wat ons plan beoogt.

Maastricht 1999