1931

ProjectVerbouwing woonhuis Aylvalaan
LocatieAylvalaan, Maastricht
OpdrachtgeverDhr. Wijnands
ProgrammaVerbouwing woonhuis
Ontwerp - uitvoering2019 - 2021
Artist impressionMathieu Bruls architect

Het gebouw maakt deel uit van een aaneengesloten straatwand, met typische stadspanden uit het begin van de 20e eeuw. Alle gebouwen hebben een voortuin en de straat heeft aan beide zijden een bomenrij.

Architectuurvormen en materialen van de bestaande gebouwen in de straat, zijn divers. Ook morfologisch zijn de gebouwen eigenwijzer, dan we met onze hedendaagse ogen denken te moeten zien.

De gevels in de straat lijken een balans te zoeken tussen vorm-interessant-doenerij en de beoogde verhouding tussen openbaar en privé. De erker blijkt hiertoe een dankbaar motief. Mede door deze vormvrijheid maakt het geheel een losse en ontspannen indruk, alsof iedere gevel mag zeggen waarin wordt geloofd. Eigenlijk zoals we dit van elkaar denken te willen en toe te staan.

De nieuwe gevel is opgetrokken in een abstractere architectuurtaal, dan de veel oudere omliggende gebouwen, waarbij het bovendeel oogt als een hedendaagse interface. Het uitlezen ervan vergt meer verbeelding dan de historische voorbeelden. Immers er wordt slechts een suggestie opgeroepen van de achterliggende wereld, die door het semi-transparante Braziliaanse metselverband schemert.

De gebruikte materialen zijn aards en tijdloos en zodoende past de gevel dan ook makkelijk in de context. Immers ook de naastliggende gevels werden opgetrokken uit materialen die niet verhullen uit welke grondstof ze zijn vervaardigd. Veel van de, inmiddels aanwezige, dekkende verf is dan ook van recentere datum.

De doorsnede van het gebouw werd verrijkt door een 2-laagse hoge en functieloze ruimte. Deze ruimte licht op, midden in de doorsnede. Ze zal als (natuurlijke) lichtbron werken, opdat eromheen het dagelijkse leven gestalte krijgt. Deze lege ruimte werkt als expansievat.

De achterzijde versmelt in een ruimtelijke sequentie en stapsgewijze met de ommuurde en wilde achtertuin.


Mathieu Bruls architect, Maastricht 2021