20018

ProjectHet Bösdael Reuver
LocatieHet Bösdael Reuver
OpdrachtgeverWoonGoed 2-Duizend
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp levensloopbestendig wonen, winkels, voorziening en brede school
Ontwerp2000
FotografieBruls en Co

Onze maatschappij is inmiddels dermate geëmancipeerd dat zorgafhankelijkheid niet meer als uitzonderlijk wordt verondersteld. Ook staat in het actuele denken over zorg het individu dermate centraal, dat de zorg steeds meer op maat wordt geleverd. Het individu met een zorgvraag wil maatschappelijk ‘gewoon’ functioneren en dus ook ‘gewoon’ wonen.

Hierbij is het van groot belang om het institutionele karakter van de gekende zorgomgeving te vervangen door een woonomgeving die er zo veel mogelijk uitziet als een ‘normale’ woonwijk met ‘normale’ woningen. In grootschalige milieus, zoals in de centra van onze steden, is dat vrij makkelijk te realiseren. Immers, daar valt een groot gebouw, gelegen tussen andere grote gebouwen, veel minder snel op. In kleinschalige milieus dient voor ons gevoel echter een kleinschalig complex te worden gerealiseerd. Dit streven is in ons ontwerp voor een nieuwe zorgomgeving in de gemeente Reuver dan ook leidend.

Hiertoe hebben we een bouwblok ontwikkeld dat aan de buitenzijde oogt als een reeks van tweekappers, omdat het deel van het dorp waar de bouwlocatie ligt alleen maar bestaat uit bouwblokken met nette reeksen van tweekappers. In de bouwvolumes worden echter appartementen ontwikkeld, met een (verglaasde) verbindingsgang aan de achterzijde. De appartementen op de begane grond krijgen de voordeur aan de straatzijde en een achterdeur op de gaanderij. Voor de appartementen op de begane grond worden voortuintjes aangelegd, die collectief kunnen worden onderhouden. Binnen het bouwblok wordt een parkje aangelegd waarin woningen zullen worden gebouwd voor dementerende bewoners, die zich in dit beschermde binnenmilieu betrekkelijk zelfstandig kunnen bewegen. Collectieve functies zoals een brasserie, een restaurant, kantoren, een feestzaal en winkeltjes worden ook in het bouwblok opgenomen.
Op de ter beschikking staande gronden worden aanvullend een brede school en een aantal urban villa’s gebouwd. Ter verbetering van de aanhechting met het dorpscentrum zijn voorstellen uitgewerkt om een mooie laan direct vanuit het plangebied naar het dorpsplein aan te leggen, die (doorgezet) tevens als een wandelpromenade naar de Maas gebruikt kan worden.

Dit nieuwe woongebied wil ervaren worden als een ‘normale woonwijk’, als een plek waar de zorgbehoevende medemens zo veel mogelijk kan leven op de manier zoals hij/zij in Reuver gewend was.

Maastricht 2001