207

ProjectWinkelcentrum Roersingel Roermond
LocatieRoersingel / Neerstraat Roermond
OpdrachtgeverBAM Vastgoed ontwikkeling
ProgrammaWinkelcentrum Roersingel Roermond
Ontwerp1995
FotografieBruls en Co

Het prijsvraagprogramma voorzag in de realisatie van winkelvolume en bijbehorende parkeervoorzieningen binnen een bouwblok aan de rand van de historische binnenstad van Roermond. In ons ontwerp wordt op een strategisch belangrijke plaats in de Neerstraat een passagedoorgang gemaakt naar een winkelvolume aan de binnenzijde van het bouwblok, waar rond een aantal ‘trekkers’ ook enkele kleinere winkels liggen. Centraal in dit volume ligt een binnenplein met monumentale trappen naar de eronder en erboven gelegen parkeervoorzieningen.

Het voorgestelde plan ambieert de bestaande context maximaal te revitaliseren. Niet alleen worden zoveel mogelijk historische en beeldbepalende panden van het bouwblok gerespecteerd, ook zorgt de ‘doorsnede’ van de binnen het bouwblok geplande nieuwe bebouwing voor een bijkomend en belangrijk stimulerend effect op het gebruik van deze bestaande gebouwen. In de ‘doorsnede’ zijn namelijk ondergronds en op de eerste verdieping grote parkeervoorzieningen gepland.

Het (bovengrondse) parkeerdek is als een binnenplein van het bouwblok uitgewerkt, zodat vanaf deze ruimte de bovenwoningen van de bestaande woon/winkelhuizen opnieuw kunnen worden ontsloten. Opnieuw, want de oorspronkelijke opgangen zijn vaak gesloopt om meer winkelruimte te kunnen maken.

Aan de Roersingel worden naast de geplande toegangen naar de parkeervoorzieningen enkele nieuwe woonvolumes gebouwd, die in schaal en geleding passen bij de schaal van het ervoor gelegen verkeersknooppunt met rotonde. Zo wordt niet alleen nieuwe parkeervoorzieningen en een winkelcomplex gerealiseerd, maar bovenal ook de bestaande bebouwing behoorlijk gereanimeerd met respect voor de schaal van de historische stad.

Maastricht 1995