99003

ProjectRoermondse Veld
LocatieRoermondse Veld Roermond
OpdrachtgeverWonen Zuid regio Midden Limburg
Programma180 woningen, 4000m2 winkels, 8000m2 kantoor, stallingsgarages, wijkvoorziening, infrastructuur
Ontwerp - uitvoering1999 - 2001

Nederland heeft een circa honderdjarige traditie van integrale stadsplanning. Met het vaststellen van de woningwet werd de zorg inzake de fysieke leefomgeving geïnstitutionaliseerd. Uitgangspunt hierbij was het streven naar een algemene sociale verheffing door middel van overheidsregulering. Begin 21ste eeuw stoot de overheid daarentegen steeds meer taken af naar de markt. De markt zal dus veel meer dan voorheen een sociale verantwoordelijkheid moeten nemen. Er dienen plannen ontwikkeld te worden die ook op de lange termijn standhouden. Het gezag dat nodig is om een dergelijk plan te ontwikkelen en te realiseren zal door de planmakers verdiend moeten worden. Het werken binnen deze context vraagt van de stedenbouwkundige een inzet als een ‘‘uomo universale’, met veel kennis van en gevoel voor een grote diversiteit aan maatschappelijke fenomenen. Een plan moet passen als een puzzelstukje in een divers en complex geheel. Doorgaans zal een plan ook niet direct door alle betrokkenen aanvaard worden; het zal vele harten moeten veroveren en moet vaak worden uitgelegd.

Het Roermondse Veld ligt aan de rand van het Roermondse stadscentrum en is de laatste decennia verpauperd. Als onderdeel van een grotere stedelijke herstructureringsoperatie voorziet ons plan in een revitalisering van de kern van de wijk.

Voor de bestaande St.Josephkerk, hebben we een nieuw plein ontworpen, dat als het middelpunt van de hele wijk zal worden ervaren. En passant is zo het zicht uit de verte op de kerk hersteld. Aan het nieuwe plein is een woon/winkelgebouw gerealiseerd. Dit gebouw, dat groter is dan de naaste omgeving, lijkt als een ‘moederschip’ midden in de wijk te zijn geland. Het zal onderdak bieden aan winkels, woningen en sociale voorzieningen.
Dwars door dit gebouw loopt vanaf het nieuwe plein een loop- en fietsroute naar het centrum van Roermond. Aangrenzende bestaande, verpauperde woningbouw is vervangen door grondgebonden woningen in een stedenbouwkundige setting die aansluit bij de tuinwijkstructuur.

Langs de doorgaande hoofdverbindingsweg worden kantoren en praktijkruimten tussen de bestaande gebouwen gerealiseerd. Zodoende ontstaat een geleidelijke overgang van schaal - en functiemilieus.

Maastricht 1999