98010

ProjectCentrumplan Geleen
LocatieCentrum Geleen
Opdrachtgever3W Vastgoed
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp en (her-)inrichting van de openbare ruimte
Ontwerp1998

Het centrum van de gemeente Geleen is naar verhouding erg jong. In het begin van de 20e eeuw werd het huidige stadhuis midden in het veld gebouwd. Met name in de jaren zestig werd hieromheen, volgens de laat Moderne stedenbouwkundige principes, een stadscentrum uit de grond gestampt.

Ook dit deel van Zuid-Limburg onderging een geweldige bouwimpuls door de economische druk die uitging van de mijnbouw. Het optimisme uit die tijd is vervlogen, en de gebouwde continue ruimte, met veel zicht op de horizon (immers “the sky was the limit”), wordt als ongezellig en te leeg ervaren.

Het stedenbouwkundig revitaliseringvoorstel voor de kern Geleen gaat uit van een herdefiniëring van de maatvoering van de openbare ruimte. Met een aantal nieuwe bouwmassa’s en structurerend groen wordt het ruimtelijk continuüm onderverdeeld in duidelijke straatprofielen en een schakering van pleinen, die zijn toegesneden op de belevingsmaat van de voetganger, en in mindere mate op die van de automobilist.


Maastricht 1998