99013

ProjectVossen Pigment
LocatieTerrein Vossen Pigment Venlo
OpdrachtgeverJanssen de Jong plancoördinatie
ProgrammaNieuwbouw 52 woningen, ontwerp van parkzone, en infrastructuur
Ontwerp1999

Het plan is ontwikkeld als een variant op het gemeentelijk stedenbouwkundig model, dat uitgaat van het sluiten van het bouwblok met ‘tweekappers’. Ons stedenbouwkundig ontwerp is tot en met de woningtypologie, gebouwarchitectuur en inrichting van de openbare ruimte uitgewerkt.

De profielen van de terreinomsluitende straten worden in de nieuwe bebouwing in morfologische zin gespiegeld. Zo wordt de verwantschap tussen oud en nieuw benadrukt en oogt het straatprofiel symmetrisch, en dus extra representatief. Reeksen van woningen worden, om stedenbouwkundige redenen, plaatselijk verbijzonderd.

Midden in het plangebied wordt een semi-openbaar parkje aangelegd, dat voor een deel intensief en voor een deel extensief zal worden beheerd. Tussen park en straat worden tweezijdig georiënteerde patiowoningen voor senioren gebouwd. Aan de andere zijde wordt het parkje geflankeerd door gezinswoningen met carports aan de achterzijde. Deze woningen hebben grote keukendeuren naar het park.

Senioren en gezinnen met kinderen leven dankzij deze opzet samen rond het park. Het voorkomen van segregatie en functionele monoculturen was een van die verworvenheden waar ons Nederlands ruimtelijk ordeningsbeleid ooit uniek goed in was. Ons plan, gemaakt samen met de ‘markt’, omarmt dit streven.

Maastricht 1999