97038

ProjectAutoboulevard Heerlen
LocatieBedrijventerrein De Vrank, Heerlen
OpdrachtgeverGemeente Heerlen
ProgrammaStedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan voor de aanleg van een regionaal bedrijventerrein tbv de automobielbranche
Ontwerp - uitvoering1997/1998 - 2000/2003
FotografieArjen Schmitz

Het stedenbouwkundige ontwerp voor dit regionale bedrijventerrein voor de automobielbranche is gebaseerd op een, door ons bureau ontwikkelde, groene structuurdrager.
Deze zogenaamde "groene boekenkast" bestaat uit zeven meter brede groen-greppels tussen de individuele bedrijven, beplant met 20m hoge Essen en struikgewas. Deze zones zullen uitgroeien tot imposante groene schermen.
Binnen deze groene schermen hebben de ondernemers de mogelijkheid hun bedrijfsgebouw een individuele expressie te geven, zonder dat de gekende detonerende kakofonie, van staal in accentkleuren en ander aandachtstrekkers, ontstaat, die menig hedendaags bedrijfsterrein ontsiert.

Het ontwerp omvat tevens de uitwerking van alle openbare infrastructuur. Hierbij valt de monumentale hoofdas met een dubbele bomenrij in de middenberm op, die tussen twee rotondes is opgespannen.
Deze rotondes onderscheiden zich doordat het naastliggend opgaand landschap met steenkorven wordt gekeerd. De voorste zone van de individuele bedrijfsterreinen zal telkens in hetzelfde bestratingpatroon en materiaal worden afgewerkt, bestaande uit 2,5m brede stroken in betonklinkers in een lichtgrijs/zwart streeppatroon. Ook zullen de hekwerken uniform worden uitgevoerd.
Voor het plangebied is tevens een "Beeldkwaliteitplan" met bebouwingseisen voor de verschillende garages opgesteld.
In samenspraak met de gemeente Heerlen zullen de ondernemers tevens een overlegstructuur uitwerken voor "collectief bedrijfsmanagement", waarin onder andere onderhoud, gemeenschappelijke inkoop en reclame zullen worden geco÷rdineerd.

Maastricht 1998