20310

ProjectCentrumplan Simpelveld
LocatieCentrum Simpelveld
OpdrachtgeverGemeente Simpelveld
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp voor 100 woningen, 4500m2 winkels en infrastructuur
Ontwerp2003

Een omslag van ‘lintbewinkeling’ naar centraal winkelen is in het centrum van Simpelveld nooit gemaakt. Daardoor mist het dorp een gezonde winkelstructuur en mede hierdoor dreigt de kern in verval te raken. Ons stedenbouwkundig plan zorgt voor deze nodige winkelstructuur. Het versterkt tevens de woonfunctie en voegt kwalitatieve stedelijke ruimte toe. Eenmaal gerealiseerd zal het plan de aanzet geven tot een verdere upgrading van andere delen van het dorpscentrum.

Hiertoe wordt aan een van de doorgaande wegen een nieuw plein gerealiseerd. Rond dit plein liggen winkels met erboven woningen. Het plein wordt via een, in omvang bescheiden maar van grote bomen voorziene, voetgangerszone verbonden met het bestaande plein voor het gemeentehuis. Het plan wordt gecompleteerd met een nieuwe verbindingsweg, waardoor een parkeerrouting ontstaat. Langs deze verbindingsweg worden grondgebonden woningen en appartementen met uitzicht op het fantastische dorpspark gerealiseerd.

Tezamen met de kleine openbare ruimte bij de kerk vormen de drie pleinen de uitzonderlijke stedenbouwkundige momenten in de dorpskern. Net als menig historische dorpskern heeft men in Simpelveld straks een pleintje met cafés en terrassen bij de kerk, een representatief plein bij het gemeentehuis en een utilitair parkeerplein bij de winkels.

Het nieuwe plein is tegen een bestaand café met gemeenschapszaal ‘geschoven’, dat aldus een centrale positie in de dorpskern krijgt, met parkeergelegenheid en een terras (op het zuiden) voor de deur. Zodoende wordt de voortzetting van 100 jaar verenigingsleven gewaarborgd, hetgeen van groot belang is voor de gemeenschapszin, en tevens als een bijzondere kwaliteit van dit stedenbouwkundige plan kan worden beschouwd.

Maastricht 2003