20507

ProjectCentrumplan Schimmert
LocatieCentrum Schimmert
OpdrachtgeverBurgerinitiatief Schimmert
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp voor 80 woningen, 2000m2 winkels, cultureel centrum, sporthal
Ontwerp2005

Schimmert is een typisch straatdorp. Een echte kern wordt node gemist. Het dorp ligt in een prachtig glooiend landschap. Ook het maaiveld van de terreinen die voor dit centrumplan ter beschikking staan heeft deze prachtige glooiing.

Centraal in het plan wordt een groene ruggengraat voorgesteld die al meanderend de glooiing van het landschap volgt. Vanaf deze nieuwe stedelijke route is er zicht op de kerktoren in de verte. De nieuwe route verbindt op subtiele wijze alle omliggende gebieden en zal vooral op langzaam verkeer worden ingericht. Aan de route wordt een veelvoud van nieuwe functies gerealiseerd.

De bestaande gymzaal wordt verplaatst en ter plekke komen nieuwe woningen. In het middendeel van het plangebied worden, aan weerszijde van een groot gazon, patiowoningen gebouwd, die de tuinen van de bestaande aangrenzende woningen afschermen. Rond de bestaande supermarkt wordt een nieuw dorpsmidden gerealiseerd. De supermarkt wordt ‘ingepakt’ met kleine winkels, en tevens wordt een nieuw multifunctioneel gemeenschapscentrum toegevoegd. De horeca bij deze functie doet overdag dienst als lunchroom/ijssalon voor het winkelend publiek. Ook het centrale parkeerplein krijgt zodoende een duidelijk ‘dubbelgebruik’.
Dit centrale plein zal worden omsloten door bestaande en nieuwe appartementen in diverse omvang en luxe. Ten zuiden van het plein wordt een nieuwe sprotaccommodatie gebouwd. Mogelijk wordt hiernaast op termijn een brede school gerealiseerd.

Dit plan is een uniek voorbeeld van hoe alle maatschappelijke belangen perfect op hun plaats kunnen komen. Deze stedenbouwkundige invulling voegt zich als vanzelf binnen de structuur en de schaal van het bestaande. De gewenste maat en schaal wordt dermate zorgvuldig en volledig door de stedenbouw vastgelegd, dat hier niet meer een quasi historiserende architectuurtaal voor nodig is.

M.B.Maastricht 2005