20511

ProjectWettbewerb Beverstrasse Aachen
LocatieBeverstrasse, Aachen
OpdrachtgeverBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
ProgrammaStedenbouwkundig ontwerp voor stadswoningen, appartementen, hotel, parkeren, parkomgeving
Ontwerp2005

Midden in het plangebied wordt een parkzone aangelegd die uitmondt in een bestaand groen binnengebied. Een strook met verscheidene appartementgebouwen schermt het plangebied af van een bestaand flatgebouw. Op een markante perceelhoek, zichtbaar vanaf het station, wordt een hotel gebouwd. Ondergronds wordt een parkeergarage gerealiseerd. Vanuit deze garage zijn ook individuele garages bereikbaar.

Op deze individuele garages worden door particulieren individuele stadswoningen gebouwd. Deze stadswoningen kennen, analoog aan het omliggende oude stedelijke weefsel, een grote diversiteit aan gebruiksmogelijkheden, architectuurstijlen en omvang. Dit stedenbouwkundig ontwerp kan worden beschouwd als de introductie van een typisch Nederlandse ‘strategiestedenbouw’ in Duitsland.

Maastricht 2005