20031

ProjectCWI-Hal
LocatieRoermond
OpdrachtgeverLocant en Arbeidsbureau Roermond
ProgrammaInrichting CWI hal
Ontwerp - uitvoering2000 - 2000
FotografieArjen Schmitz

Eind jaren negentig dringt, op de daarmee belaste landelijke ministeries, het besef door dat het wenselijk is om de lokale overheidsbemoeienis inzake werkbemiddeling en uitkeringsverstrekking zo veel mogelijk te bundelen. Het hiermee belaste “Verandermanagement” bepaalt dat de, vele en tot dan toe verspreide, lokale en regionale instanties zo veel mogelijk onder een dak dienen te worden gehuisvest. Dit om een betere samenwerking en meer efficiëntie van de dienstverlening te bevorderen. Er wordt bepaald dat op termijn in Nederland circa 200 CWI’s (“Centrum voor Werk en Inkomen”) als bedrijfsverzamelgebouw dienen te worden ontwikkeld, in veel gevallen met een regionale functie.
In de gemeente Roermond wordt hiervoor op een markante plek in de stad een nieuw gebouw gerealiseerd, naar ontwerp van ons bureau.

De gewenste veranderingen in de dienstverlening hebben nadrukkelijk als doel om ook klantvriendelijker te worden. Waar de uitkering- of werkzoekende voorheen een veelheid aan loketten, met alle een eigen en specifieke intake, moest afgaan, wil men in het CWI, in een centrale hal, de eerste opvang en sturing laten plaatsvinden.
Ook worden met name in deze centrale hal het aanbod van alle vacatures in een bepaalde regio overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk samengebracht.

Door de snelheid waarmee de gemeente Roermond de realisatie van het CWI verzamelgebouw tot stand heeft gebracht, werd de ontwikkeling van de CWI-hal, dan al “Beursvloer” genoemd, tot een van de drie pilots in Nederland. Er was nog geen alles dominerende huisstijl en ook was men conceptueel, in het functioneren van deze Beursvloer, nog in een niet getoetst en geëvalueerd stadium.

Het was bovenal duidelijk dat de Beursvloer laagdrempelig moest zijn en dat de klant nadrukkelijk moest worden gestimuleerd om zelfstandig naar een geschikte vacature te zoeken of anderzijds hiermee samenhangende activiteiten te verrichten, zoals het uittypen van een cv of een sollicitatiebrief. Een deel van het aanwezige personeel zal over de vloer zwerven en waar gewenst de helpende hand toesteken.
Daarnaast zullen rond de Beursvloer een aantal interviewplekken en spreekkamers liggen, waarin eventueel één op één overleg kan plaatshebben.
De op de Beursvloer aanwezige balie heeft de functie van een helpdesk en behoeft niet a-priori te worden geconsulteerd. Ook kan de klant zelfstandig op touchsrceens en pc’s werken, en desgewenst een print of copie maken.
Op de Beursvloer worden een aantal werkplekken voor “derden”-partijen (commerciële uitzendorganisaties) voorzien, die door deze partijen kunnen worden gehuurd, om er zodoende van verzekerd te zijn dat binnen de Beursvloer een zo breed mogelijk overzicht van de actuele vacatures aanwezig is.
Met het oog op de realisatie van de toekomstige CWI-Beursvloeren in Nederland moet de inrichting als een huisstijl repeteerbaar te zijn.

De gerealiseerde inrichting wil vooral sober, terughoudend, degelijk en overzichtelijk zijn, met name omdat (ander) werk zoeken toch als een serieuze bezigheid wordt gezien.
De routing langs en de plaatsing van de meubels volgt een functionele logica.

Buiten de (reeds voorhanden zijnde) touchscreens en de stoelen, zijn alle meubelcomponenten maatwerk.
Dit maatwerk meubilair is opgebouwd uit een, zwart gevernist, merantie-houten kader en zwarte kunststof invulpanelen. Deze panelen zijn plaatselijk opzichtlijk met schroeven en bouten vastgezet. Ingewerkte naturel geanodiseerde aluminium stroken dienen als mogelijke (toekomstige) tekstdrager. Tafelpoten e.d. werden uit mat gevernist staal vervaardigd. En waar nodig zorgen geperforeerde panelen voor aanvullende akoestische absorptie.
Als herkenning van bepaalde functionele zones werd een tapijtenlijn geïntroduceerd, die in afmeting variabel is en waarmee kleuraccenten binnen een afgebakend palet geplaatst kunnen worden.
De meubellijn is eenvoudig te fabriceren en er kunnen gemakkelijk componenten worden bijbedacht en/of gewijzigd worden.

Met deze meubellijn uit maatwerk wordt een optimale garantie geboden voor een voortdurend proces van verbetering en aanscherping van de verschillende componenten. Er kunnen ook gemakkelijk nieuwe componenten worden bijbedacht, waardoor dit maatwerk de beste garantie voor een (letterlijk) passend interieur in alle toekomstige Beursvloeren is. De meubels zijn gemakkelijk te vervaardigen door elke timmerfabriek en waar nodig kunnen gemakkelijk nieuwe materialen of specials worden toegevoegd, wanneer een bepaalde ruimte of andere omstandigheden hierom vragen.

De opbouw van het maatwerk meubilair (massief kader en paneel invulling) gaat terug naar de vroegste geschiedenis van de meubelbouw (denk bijvoorbeeld aan 6000 jaar oude Chinese kasten).
Met de keuze voor deze “traditionele” meubellijn wordt voorkomen dat men tot een lengte van tijd aan de specifieke componenten gebonden is. Men zou zodoende immers nauwelijks flexibel kunnen zijn ten opzichte van de grote diversiteit aan ruimten en functionele aanpassingen die beslist nodig zullen zijn voor toekomstige Beursvloeren.

Maastricht 2001