top of page
a city of clichés

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

5.000 m² school

20915 (ontwerp in 2009)

Heerlen, NL

Bouwbedrijven Jongen

Leon Abraas

Voor velen van ons maken de schooljaren een grote indruk die levenslang kan standhouden. Dat geldt ook voor het bijbehorende schoolgebouw. Overigens veel van ons persoonlijk emotioneel arsenaal wordt juist in die jaren gevormd. Met dit in gedachten ontwierp ik een schoolgebouw dat bedoeld is om zich te nestelen in het geheugen van de gebruikers en hopelijk dat van omwonenden en anderen. We formeren daarmee een collectief geheugen. Het gebouw is direct begrijpbaar. Het ligt parallel aan de weg en het is omsloten door bomen. Er wordt met overdadig veel rode geveldelen gewezen op de plaats van de hoofdentree. Die geeft meteen zicht op het open trappenhuis. Het auditorium en de kantine zijn de grootste ruimtes, die dan ook naast het meerdere etages hoge bouwdeel liggen, waardoor ze kolomvrij kunnen blijven. De diepe neggen vergroten de sculpturale werking van deze eenduidige massa. Dit gebouw oogt zwaar en monumentaal, vertrouwd wellicht, om die beoogde standvastigheid in de tijd te kunnen beloven. Wees gerust, er is meer: in goede Modernistische traditie is het gebouw zo transparant dat de binnenkant zichtbaar is vanaf de straat.

For many of us, school years and our associated school building(s), leave a grand impression that can last for many decades. Actually, likewise many in childhood or during adolescence experienced emotions make a lasting impression. With this in mind, I designed a school building with a clear and bold impression (a piece of light weight Pop-art) that is intended to embed itself in the memory of its users and hopefully that of all local residents. This is how we form a collective memory of our objects and spaces. The building is immediately readable. It stands parallel to the road and it is enclosed by trees. The location of the main entrance is pointing out with an excessive amount of red facade parts. The main entrance gives a direct view of the central and open stairwell. The auditorium and canteen are the largest spaces, which are located next to the multi-storey high building section, so that they can remain column-free. The deep recesses enhance the sculptural effect of its simple mass. This building looks heavy and monumental, familiar perhaps, in order to promise that intended steadfastness over time. Don't worry, there's more to it; in a good Modernist tradition, the building is so transparent that its inside interacts with the street.

bottom of page