top of page
a clean up

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

ombouw van brouwerij "De Ridder" tot 14 individuele woningen

1430 (ontwerp in 2014)

Maastricht, NL

Mulleners Vastgoed

Leon Abraas

Beginnend aan de 21ste eeuw beseffen we dat veel qua omvang en kwaliteit in een nog groter tempo zal veranderen. We noemen dat ‘the big acceleration’. We zoeken naar een voorlopig evenwicht en doen daartoe soms een stapje terug. We waren er al eerder aan gewend dat (vervuilende) bedrijvigheid, die een groot terreinoppervlakte vraagt, naar de rand van de stad ging. In Nederland vinden we inmiddels dat bebouwing in onze historische binnensteden in maat en schaal behoort aan te sluiten bij een schaalniveau dat als 19e-eeuws mag worden gekwalificeerd. De herontwikkeling van het voormalige Brouwcomplex begint dan ook met het opschonen van heel veel recent bouwvolume. Wat blijft zijn een aantal waardevolle historische gebouwen rond een open binnenhof. Deze historische panden worden gerenoveerd tot individuele woningen en ertussen worden nieuwe bouwmassa’s opgetrokken. Een nieuw, semi openbaar binnenhof bindt het geheel. Waar daar plaats voor is, wordt een nieuwe architectuur als contrast toegevoegd. Bestaande en nieuwe architectuur bemiddelen een vergelijkbaar gevoel van zwaarte. Schaalvastheid in materiaal- en detailexpressie vormt het bindmiddel. De architecturen zijn weliswaar contrastrijk maar ogen daardoor toch verwant.

As we enter the 21st century, we realise that much in size and quality will change at an accelerated pace; “the big acceleration”. We were already used to the fact that production activities, which require a large area, have moved to the outskirts of the city, or even much further. Meanwhile, we, in the Netherlands, believe that buildings in our historic inner cities should match a scale that may be qualified as 19th century. The redevelopment of this Brewery complex therefore starts with the cleaning up of a great deal of recent and out of scale building volume. What remains is a number of reusable historic buildings surrounding an open courtyard. These valuable buildings are being renovated into individual homes and new building masses are being built in between. A semi-public courtyard connects them in its entirety. Wherever possible, a new architectural language is added as a contrast. Existing and new architecture mediate a similar sense of heaviness. Scale stability in material and detail expression delivers a binding agent. These architectures are therefore rich in contrast and yet related.

bottom of page