top of page
a known play

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

600 m² kantoor, restaurant en sport faciliteiten

20521 (ontwerp in 2004)

Venlo, NL

Antares

Kim Zwarts

Dit sport-, kantoor-, en horecagebouw valt op door zijn formele eenvoud. "Architectuur is het geleerde spel, correct en prachtig, van vormen die in het licht zijn verzameld", meende Le Corbusier. Dat lijkt zeker het minste uitgangspunt voor goede architectuur. Met de zoektocht naar dat correcte begint het echte spel; prachtig is de beloning. Daarmee is de dieperliggende vraag gesteld, die leidt tot een levenslange zoektocht: wat is schoonheid en waarom verlangen we ernaar?

This sports, office and catering complex stands out for its formal simplicity. “Architecture is the learned play, correct and magnificent, of forms collected in the light” as Le Corbusier stated it. That certainly seems like the least premise for a good architecture. With the search for that “correctness”, the real game begins; beauty is perhaps the reward. This poses the deeper question, which leads to a lifelong search; what is “correct” beauty and why do we long for it?

bottom of page