top of page
a new house for the past 6000 years

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

stedenbouw en nieuwbouw 8 praktijkwoningen

20108 (ontwerp in 2001)

Meersenerweg, Maastricht, NL

Servatius

Leon Abraas

Er is op dit moment wereldwijd, als aanvulling op onze naoorlogse, grootschalige economie, sprake van een herwaardering van kleinschalige bedrijvigheid. Velen starten een klein bedrijf of een éénmanszaak. De ontworpen woningen faciliteren deze trend en voorzien in een gebouwtype waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden. De dubbele toegangsdeur in combinatie met het uitgekiende trappensysteem biedt meerdere en telkens aanpasbare mogelijkheden voor de indeling van werk- en woonruimte, en zodoende de symbiose van beiden. Ik voel me op mijn gemak, wetende dat dit soort van werk-wonen een constante is in millennia van wereldwijde culturele evolutie; millennia aan stedelijke beschaving dus. Opportunistisch resoneert de architectuurtaal van de voorgevel op de ‘esthetiek van techniek’ van het grootschalige spoorwegdepot / treinstation aan de overkant van de straat; een expressie van to-the-point zakelijkheid dus.

We are currently undergoing a global reappraisal of small-scale businesses; to complement our post-war, large-scale economy. Many start a small business or sole entrepreneurship. The designed homes are meant to facilitate this trend. We provide a building type in which living and working can be combined. A double entrance door and a clever staircase system offer multiple and adaptable options for the layout of the work and living quarters, and thus the symbiosis of both. I feel comfortable knowing that this kind of work-living was a constant in millennia of global cultural evolution; millennia of urban civilization. Opportunistically, the architectural expression of the front façade resonates with the ‘aesthetics of engineering’ of the railway depot / station across the street; in general, an expression of “to the point” business.

bottom of page