top of page
a new section

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

renovatie privéwoning

1436 (ontwerp in 2014)

Maastricht, NL

familie Mulleners

Leon Abraas

Het 100 jaar oude casco voor deze woning maakte onderdeel uit van een voormalig brouwerijcomplex, dat als geheel werd omgebouwd. Nu gezinnen kleiner worden en dus minder slaapvertrekken nodig zijn, lijkt het ruimtevolume op de verdiepingen naar verhouding te omvangrijk. Vandaar dat de bestaande structuur verbouwd werd met een doorsnede die nieuwe verticale ruimtelijke relaties legt, waardoor een groter deel van het totaalvolume een woonkamerachtig gebruik krijgt. Een vide met een trap midden in de sectie verbindt alle verdiepingen, mede omdat de binnenwanden naar deze vide uit glas bestaan. Vloerpeilen worden verlaagd of opgehoogd, waardoor diagonale zichtlijnen en monumentaal hoge ruimten ontstaan. Natuurlijk wordt met de extra hoge patio-pui binnen en buiten verbonden. Deze verbouwing is wederom een bewijs dat de klassieke stad en diens bakstenenarchitectuur makkelijk muteert en kan passen bij een nieuwe tijd. Aanpassingsvermogen is principiële duurzaamheid.

This structurally renovated house in the city centre was part of a former Brewery complex. Now that families are getting smaller, and subsequently fewer sleeping rooms are needed, the number of rooms on the upper floors appears to be excessive. Hence, the structure is remodelled with a cross-section that establishes new vertical spatial relationships, so that a larger part of the total volume can be used and experienced as a living space, during the day. Floor levels are lowered or raised, creating diagonal sightlines and monumentally high spaces. A new loftlike space, with a continuous staircase, in the middle of the section, connects all floors. Glass walls separate the rooms on the upper floors from the stair shaft. Naturally, the new and extra high glass facade to a small back patio garden connects inside and outside spaces. This renovation proofs that the classical city and its historical architecture easily mutates and may fit in with a new era. Adaptability is fundamentally sustainable.

bottom of page