top of page
"Adam van Nutta-hof"

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

stedenbouw en nieuwbouw 33 appartementen en winkelruimte

20501 (ontwerp in 2005)

Middengebied, Nuth, NL

Wonen Zuid

Mathieu Bruls architect

Op een ‘onmogelijk’ en tussenliggend bouwperceel realiseerden we een aantal woongebouwen rond een langgerekte pleinruimte die als nieuwe verbindende route de bestaande historische kerkomgeving verbindt met het lokale winkelplein. Het maaiveld van de publieke ruimte kreeg een verloop dat een historische waterloop lijkt te volgen, die er wellicht ooit is geweest. De gebouwen kronkelen er denkbeeldig omheen. De individuele woningen zijn duidelijk afleesbaar en de bouwmassa’s passen mooi in het bestaande omliggende dorpsweefsel. Al snel werd dit complex, gelegen midden in dit kerkdorp, een geliefde en een beetje beschutte woonplek.

bottom of page