top of page
Belastingdienst Nederland, CFD

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

inrichting van 5000 m² flexkantoor

20039 (ontwerp in 2000)

Tiberdreef, Utrecht, NL

Ministerie van VROM, Rijksgebouwendienst

Arjen Schmitz

- -

bottom of page