top of page
een reconstructie

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

stedenbouw en nieuwbouw 28 grondgebonden woningen

1411 (ontwerp in 2014)

Heugemerweg, Maastricht, NL

Hazenberg Bouw

Mathieu Bruls architect

Bij de stedenbouwkundige uitleg van de wijk Ceramique, ergens rond de eeuwwisseling, werd de historische route, die de Heugemerweg eeuwenlang was, tenietgedaan De aansluitend voorziene opkoop van de oorspronkelijke kleinschalige woningen, met als doel om er een grootschaliger plan te realiseren, is met onze inbreng niet gevolgd. Wij hebben juist geprobeerd om het beeld en de structuur van die kleinschalige historische woningreeks te revitaliseren en we hebben hiertoe zelfs enkele resterende woningen ingepast. Waar het bestemmingsplan slechts twee bouwlagen en kap toestaat, werd met een vergrootte dakkapel toch meer gebouwmassa gemaakt. De best wel vreemde nieuwe ‘bajonet’ in het straatverloop hebben we expressie willen geven door de gevels van de woningen, die deze straat begeleiden, te laten verspringen. Ook hebben we de gevels van de woningen op de begane grond, gelegen aan het rechte deel van de Heugemerweg, met verschillende kleuren en overdreven opliggend gevoegd en zodoende deze net dat beetje extra individualiteit gegeven.

bottom of page