top of page
house and garden

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

nieuwbouw privéwoning en tuin

20216 (ontwerp in 2002)

Kerkrade, NL

familie Som

Leon Abraas, Kim Zwarts, Philip Driessen

Alle goede architectuur is verbonden met de specifieke kwaliteiten van het bouwperceel. We noemen dat laatste graag de genius loci. Soms (zelfs vaak) echter kan een potentieel bouwperceel wel wat hulp gebruiken vooraleer we het van voldoende kwaliteit achten. Op het bouwperceel voor deze privéwoning werd een nieuwe ruige tuin aangeplant. Een mini hellingbos in midden van het centrum van het provinciestadje Kerkrade. De architectuur wil benadrukken dat dit gebouw even te gast is in dat bos. Het gebouw is een efficiënte, eenvoudige, rechthoekige doos, afgewerkt met natuurlijk ogende materialen. De Corten-stalen gevelplaten zijn eenvoudig gepotdekseld. Een doeltreffend constructieprincipe waarmee de pionier altijd al zijn huis bouwde. We wandelen naar het hoogste punt in het terrein, waar we de woning binnengaan. Eenmaal binnen loopt het neergaande reliëf van de natuurlijke helling door in het hoogteverloop van de vloer van de woonvertrekken.

All good architecture is rooted in its place. Sometimes that place could do with some help. A new rough garden was planted around this new private home, creating a mini-slope forest in the centre of the provincial town of Kerkrade. After a few growing years, this house came home to that new arcadian forest. The architecture wants to express that this human-building is a humble guest in that forest. The building is an efficient, simple rectangular box, finished with natural-looking materials. The individual Corten steel facade panels are simply overlapping. An effective construction principle used by the pioneer settler before. Inside, the relief of the natural slope continues in the different heights of the floor of the living quarters; the earthy resonates. To enter the house, we walk to the highest point in the terrain. Once inside, the downward relief of the natural slope continues into the different floor levels of the living areas.

bottom of page