top of page
house on a border

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

nieuwbouw privéwoning en tuin

20924 (ontwerp in 2009)

Maasgouw, NL

-

Kim Zwarts

Deze woning ligt op de overgang tussen (natuur)landschap en (cultuur)stad en lijkt dat gegeven te willen thematiseren; wellicht om zo het beste van beide werelden te hebben. Om die overgangsplek niet te zeer met een groot gebouwvolume te domineren, werd het huis half ingegraven. We slapen beschermd onder de grond, zoals dat in de natuur heel gewoon is. Bovengronds wordt tussen de bomen gewoond. De U-vorm van de gebouwplattegrond lijkt het aangrenzende bos te willen omarmen, terwijl de daardoor ontstane patio de blik toch vooral op de wolkenpracht boven je hoofd zal leiden. Een groot panoramaraam op de kop van de woonkamer met zicht op het bos, maakt dat we ook in huis welhaast in de naastliggende ‘wildernis’ lijken te verblijven. Het gebouw oogt vanzelfsprekend, alsof het moedwillig werd opgetrokken uit camouflagekleuren.

This house is located on the transition between (natural) landscape and (cultural) city and it seems to theme that fact; eventually to have the best of both worlds. In order to not dominate that transitional place too much with a large building volume, the house is half buried. We sleep protected underground, as it is very common in nature. Above ground, people live among the trees. The U-shape of the building floor plan wants to embrace the adjacent forest, while the resulting patio will mainly focus the view on the splendour of the clouds. A great panoramic window at the head of the living room, provokes a feeling of entering into the adjacent 'wilderness'. Obviously, the building takes on camouflage colours.

bottom of page