top of page
kitchens

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

diverse ontwerpen

1987 - nu

NL

-

Kim Zwarts, Arjen Schmitz, Leon Abraas, Philip Driessen, Hugo Thomassen, Mathieu Bruls architect

De ontwikkelingsgeschiedenis van onze aanrechten illustreert ons geleidelijke vermogen tot domesticeren. Tot recent werd keukenwerk als een vrouwentaak gezien en het duurde best wel even voordat de mannenwereld aanrechten en keukenmachinerie begon te ontwikkelen die het keukenwerk aanzienlijk zouden veraangenamen. Na de tweede wereldoorlog verschoof langzaamaan de keukenruimte naar een meer prominente plek in het huis. Inmiddels wil keukenarbeid sekseneutraal zijn en staat het aanrecht vaak zelfs prominent in de woonkamer en in het zicht. Daarmee kwam aandacht voor de representatieve verschijning die het aanrecht zou gaan krijgen. Het aanrecht en andere keukenmeubels vormen een essentieel onderdeel van een woninginterieur en worden dan ook met het gebouw mee ontworpen. Praktisch gebruik, incl. smetgevoeligheid, is leidend. De meubels mogen er zijn; toch trekken ze nergens misplaatst veel aandacht. Dat bracht, over de jaren, een aantal representatieve en prototypische talen voor keukenmeubels.

The development history of our kitchen sink illustrates our gradual capacity to domesticate. Until recently, kitchen work was seen as a woman's job and it took quite a while before the men's world began to develop counters and kitchen machinery that would make kitchen work considerably more pleasant. After the Second World War, the kitchen space slowly shifted to a more prominent place in the house. Kitchen work now aims to be gender neutral and the countertop is often even prominently placed in the living room and in plain view. This brought attention to the representative appearance that the sink should have. The countertop and other kitchen furniture are an essential part of a home interior and are therefore designed together with the building. Practical use, including sensitivity to cleaning, is leading. The furniture looks great; yet they never attract misplaced attention. Over the years, this has resulted in a number of representative and prototypical languages for kitchen furniture.

bottom of page