top of page
kitchens

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

diverse ontwerpen

1987 - nu

NL

-

Kim Zwarts, Arjen Schmitz, Leon Abraas, Philip Driessen, Hugo Thomassen, Mathieu Bruls architect

Wij mensen maakten ooit ergens een eerste opstap, om zodoende ons landschap te gaan bewonen. We wisten het toen nog niet, maar dat was onze eerste trap. Inmiddels is de trap, net zoals de vlakke vloer, en nog extremer een verdiepingsvloer, essentieel voor hoe wij mensen op de wereld staan. Bij nagenoeg elk gebouwontwerp hoort een trap. Die trap is dan ook een voortdurend onderwerp van onderzoek. Hoe maken we de trap in technische zin? Hoe beleven we het gebruik van een flauwe of steile trap. Hoe ziet die trap er uit? Kan de trap naast feitelijk verbinden ook ruimtelijk verbinden? Een trap maakt altijd deel uit van de bewegingschoreografie die een route door een gebouw is. Soms maken we een glazen trap, zodat het licht er wel en wij niet doorheen zullen vallen.

We humans once carved our first step in a rock, in order to inhabit our landscape. We didn't know it at the time, but that was our first staircase. Nowadays, stairs, just like our flat floors, and even more extreme our storey floors, are essential for how we humans inhabit the world. Meanwhile, almost every building design includes a staircase. That staircase is therefore a constant subject of research. How do we produce that staircase in a technical sense? How do we experience using a gentle or steep climb? What does that staircase look like? In addition to actually connecting, will that staircase also connect spatially? Anyway, a staircase is always part of the choreography of the movement through a building. Sometimes, we even construct a staircase in glass, so that light will fall through and we won’t.

bottom of page