top of page
metaphor

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

verbouwing gevel

21029 (ontwerp in 2010)

Kommel, Maastricht, NL

A. Terlingen

Kim Zwarts, André Terlingen

Mijn vader was van beroep timmerman en werd gaandeweg aannemer; aan zijn zijde heb ik dan ook spelenderwijze leren bouwen. Belangrijker was dat ik het plezier begreep van logica en empathie, maar ook de noodzaak van improvisatie en tolerantie. Die kwaliteiten waren meer dan nodig bij het realiseren van nieuwe gevels van een bestaand kantoorpand. We moesten daarnaast verbouwen terwijl het kantoor in functie bleef. Elk detail moest opnieuw worden geconstrueerd; bijna uitgevonden. En alsjeblieft; distilleer het meest praktische, efficiëntste en duurzaamste. Tijdelijke gevels werden in de kantoren gebouwd met standaard goedkope geïsoleerde dakpanelen, waardoor er telkens een smalle tijdelijke bouwplaats ontstond. De houten kozijnen werden traditioneel geconstrueerd, waardoor een maximale montagetolerantie mogelijk was - zelfs tot in de laatste bouwfase van de afmontage; en dat alles met prefab van om de hoek. De aluminium bekleding van alle buitendelen werd in een latere bouwfase opgemeten en deze volgt zodoende moeiteloos de uiteindelijke maten van het onderliggende hout. De ontwerptekeningen zijn vanaf het begin de uitvoeringstekeningen. Met een afwijkende kleur van de printinkt tonen ze ontwerpaanpassingen die tijdens de bouw werden gemaakt. Ik schep er plezier in om te bedenken dat deze werktekeningen instructieve illustraties zijn, ook voor diegene die ze metaforisch wenst te lezen.

My father was a carpenter by trade and he gradually became a building contractor. Being at his side, I learned how to build in a playful way. More importantly, I understood the fun of logic and empathy, but also the need for improvisation and tolerance. Those qualities were extremely necessary when creating a new facade for an existing office building. Furthermore, we had to renovate while the office remained operational. Every single detail had to be reconstructed; they had to be invented. And please; distil the most practical, efficient and sustainable. Temporary facades are built in the offices with standard cheap insulated roof panels, resulting in a narrow temporary construction site. The wooden frames were constructed in a traditional practise, which resulted in maximum tolerance to assemble - even right up to the final construction phase; kind of prefab from around the corner. The aluminium cladding of all exterior parts was measured in a later construction phase and thus effortlessly follows the final dimensions of the underlying wood parts. From the very beginning, the design drawings were the final execution drawings. Illustrated with a different printing ink colour, they highlight design adjustments made during construction. I take great pleasure in thinking that these working drawings are instructive illustrations for those who wish to read them metaphorically.

bottom of page