20835

ProjectRetailpark Maastricht
LocatieMaastricht
OpdrachtgeverExploitatiemaatschappij Pegasus bv
ProgrammaNieuwbouw 50.000m2 winkels
Ontwerp2010
Artist impressionBruls en Co

Het retailpark zal gebouwd worden op de overgang tussen stedelijk en landelijk gebied. Het complex oogt vanuit het landschap als een heuvel die uit het landschap oprijst. De sfeer van het binnenplein staat hiermee in schril contrast. Hier zal toch vooral het geschreeuw van reclame, kunstlicht, verkeer en handel de maat slaan. Het gehele complex zal met een groot aantal duurzaamheidmaatregelen een haalbare, uiterste ondergrens opzoeken inzake milieubelasting.

M.B. januari 2010