20036

ProjectWoningbouw Diepstraat Eijsden
LocatieEijsden
OpdrachtgeverHillegers Spronck Jacobs vastgoed, Servatius
ProgrammaNieuwbouw 8 woningen
Ontwerp - uitvoering2000 - 2006
FotografieLeon Abraas

De Diepstraat maakt deel uit van de monumentale dorpskern van de gemeente Eijsden. De stedenbouwkundige structuur daarvan gaat terug tot de late Middeleeuwen; het merendeel van de bebouwing stamt uit de 18e en 19e eeuw. De Diepstraat heeft een breed profiel met mooie begeleidende bomen aan weerszijden van de straat. De straat loopt geleidelijk af naar de Maas, waar zij haaks op staat. Ooit werden hier markten gehouden. Het beschikbare perceel kwam vrij doordat de bestaande bebouwing is gesloopt.

In de straatwand zijn drie nieuwe woningen gebouwd die qua massa aansluiten bij de bestaande bebouwing. Rond een centraal hof op het achtergelegen gebied worden vijf patiowoningen gebouwd. De toegang vanuit de Diepstraat tot deze hof geschiedt via een 3,5 meter breed (loop)pad. Een tweede steegachtige verbinding wordt gerealiseerd naar de Kerkstraat.

De patio’s die bij deze, op het achtergebied gelegen, woningen horen, worden van de hof gescheiden door dikke, tot ooghoogte gemetselde muren. Tegen de muren zal klimop groeien en ook zal het in de patio’s aangeplante groen over de muren te zien zijn. Op het binnenhof worden twee bomen geplant.

Alle bouwmassa’s ogen zwaar en staan nadrukkelijk op de grond. De architectuur van de nieuwe bebouwing heeft een zo terughoudend mogelijk karakter gekregen, zodat deze toevoeging vooral als bouwmassa en als (nieuwe) stedelijke ruimte spreekt.

Maastricht 2001