top of page
"Scholtishof"

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

stedenbouw en nieuwbouw van 18 grondgebonden woningen en 20 appartementen

20510 (ontwerp in 2005)

Scholtishof, Venlo, NL

Antares 

Mathieu Bruls architect

Nu ons beschikbare land schaarser wordt zullen we nog meer bestaande stadsdelen verder verdichten. Dicht bij elkaar wonen is overigens een prima manier om vereenzaming tegen te gaan. Op dit voormalige fabrieksterrein werd dan ook een mix van grondgebonden woningen en een groot appartementencomplex gerealiseerd. Best veel voor dat kleine perceel. Rondom sluiten de nieuwe bouwmassa’s echter als vanzelf op bestaand weefsel aan en we lieten zelfs genoeg ruimte voor een centraal gelegen, publiek parkje. De eenvoudige en rechthoekige architectuurtaal pretendeert niet meer dan nodig is; en dit nieuwe stadsfragment zal het daardoor hopelijk lang volhouden.

bottom of page