top of page
the poor look

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

nieuwbouw privéwoning en tuin

20416 (ontwerp in 2004)

Meerssen, NL

familie Wijnhoven

Leon Abraas, Kim Zwarts, Philip Driessen

De bohémien valt op door een schijnbaar ongecompliceerde leefwijze, bevrijd van verondersteld correct gedrag. Misschien om zo aan de echt belangrijkere levenszaken toe te komen. Deze bohémien denkt, leeft en kleedt zich anders. In veel tijdperken is de ‘poor look’ diens dresscode, uiteraard ook om praktische redenen. De architect / bohémien toont zich ‘eerlijk’, zonder decorum. Om dat de illustreren en de bevrijdende provocatie te verzilveren, houdt de bohémien van bloot en stoer. Door de positionering en inrichting van de omliggende tuin lijkt dit huis deel uit te maken van het naastliggende, grootse bos. De eenvoudige kubische vormentaal van de architectuur zoekt een contrast met de vormrijkdom die deze omliggende natuur ons weldadig toont. Geslapen wordt er half onder de grond, waarmee als vanzelf een natuurlijk gevoel van beschutting wordt opgeroepen. De tussenvloer volgt het verloop van de oorspronkelijke terreinhelling. Iets opgetild ten opzichte van het omliggende landschap wordt vanuit de aaneengesloten hoge, grote woonruimte uitzicht geboden op de prachtnatuur rondom. De grote raampartijen lijken op schilderijen, maar dan met een alsmaar wisselend, seizoensgebonden en imponerend motief. De gebruikte gebouwmaterialen tonen natuurlijk ogende kleuren en lijken te verwijzen naar de grondstof waaruit ze zijn gemaakt. Het huis wordt zo geaard en het wil op een mooie manier verouderen. De meeste toegepaste bouwmaterialen zijn verhoudingsgewijze goedkoop in aankoop. Ze worden echter ‘veredeld’ door de uitstraling die hun exacte toepassing oproept. Wellicht omdat het zo natuurlijk voelt, wordt de feitelijke ‘armoede’ beleefd als ‘rijkdom’, net zoals de bohémien dat nastreeft.

The bohemian type stands out in unrevealing the covering up of supposed more important life matters. This bohemian thinks, lives and dresses differently. In many eras the ‘poor look’ is his dress code, obviously also for practical reasons. The architect / bohemian handles straightforward materials and shows his production techniques, since the bohemian likes the naked and the bold. Due to our positioning and layout of its surrounding garden, this house appears to be part of an adjacent, grand forest. The simple cubic language of the architecture seeks a contrast with the formal richness that this surrounding nature shows us benevolently. Sleeping rooms are positioned half underground, which automatically evokes a natural feeling of shelter. The intermediate floor of the living quarters follows the course of the original terrain slope. Slightly elevated, in relation to the surrounding landscape, the adjacent high, large living quarters, offers a view of the beautiful nature around. The large windows resemble paintings, with an ever-changing, seasonal and impressive scenery. The building materials used, show natural-looking colours and seem to refer to the raw material from which they are made. I hope that the building will age beautifully and it therefore will feel grounded. Most of the building materials used are relatively cheap to purchase. However, they are ennobled by the appearance that their exact application evokes. By doing so, it feels so natural, even honest and actual ‘poverty’ is experienced as a bohemian ‘wealth’.

bottom of page