top of page
the silent grand

programma.........

projectnummer...

locatie.................

opdrachtgever....

fotografie............

renovatie en uitbreiding van 800 m² kantoor

20803 (ontwerp in 2008)

Kerkrade, NL

Wiertz Company

Hugo Thomassen

Het bestaande kantoorgebouw werd verbouwd en ernaast verrees een nieuw bouwvolume. Wij architecten maken graag een grootse indruk. We weten ook dat verstilling nadruk kan brengen en eenvoud die grootse indruk. Dit volume wil indruk maken en het beoogt kracht uit te stralen. Het is een eenvoudige doos, bedekt met overlappende platen in Cortenstaal. Het platte dak zonder dakopstand is naar alle kanten afwaterend, waardoor het regenwater over de gevels stroomt en het Cortenstaal tekent. Natuurlijk wil de natuur in het aangrenzende parkje zo wild mogelijk ogen.

The existing office building was renovated and a new building volume was constructed next to it. Architects love to make grand impressions. We also know, through emphasis on stillness, simplicity can make that grand impression. This new volume wants to make an impression and it aims to radiate power to that end. It is a simple box, covered with overlapping Corten steel plates. The flat roof without an upstand is draining rainwater on all sides; so that rainwater flows over the facades, provoking a kind of time image in the weathered steel. Of course, the small adjacent park should become as wild as possible.

bottom of page